Treningssenter korona

Derfor gjelder ikke legeerklæring fra psykolog hos SATS

Forskning viser at redusert treningsmengde under pandemien = mer symptomer på depresjon og angst.

TRENINGSSENTER KORONA: Flere sentre åpner for trening, men i områder med stort smittetrykk er det fremdeles lukket - med unntak av de som trenger trening som et ledd i medisinsk rehabilitering. FOTO: NTB
TRENINGSSENTER KORONA: Flere sentre åpner for trening, men i områder med stort smittetrykk er det fremdeles lukket - med unntak av de som trenger trening som et ledd i medisinsk rehabilitering. FOTO: NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mandag 12. april åpnet treningssentrene i Norge, etter å ha vært stengt på nasjonalt nivå, som følge av koronapandemien, siden 24. mars - uken før påske.

De nye retningslinjene går ut på at treningssentre kan holde åpent «for de som er bosatt i kommunen, samt åpne for personer bosatt i andre kommuner for rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening eller behandling det kan bestilles time til. Treningssentrene må følge nasjonale regler og smittevernveileder».

I området med stor smittefare, slik som i hovedstaden Oslo, har derimot treningssentrene vært stengt siden november 2020. Nå har Oslo-sentrene fått lov til å åpne treningstilbudet for de med legeerklæring fra henvisende helsepersonell.

SATS, Nordens største treningssenterkjede, har i motsetning til andre treningskjeder, valgt å utelukke psykolog, fysioterapeut, osteopat og naprapat, som henvisende helsepersonell. De gir kun medlemmer med legeerklæring fra lege, manuellterapeut og kiropraktor lov til å trene på sentrene, forutsatt godt smittevern.

Fysisk aktivitet kan påvirke psykisk helse

En følge av koronapandemien, som nå har holdt Norge nedstengt i over ett år, har uten tvil sørget for at den psykiske og mentale helsen til nordmenn har forverret seg. For mange har manglende treningstilbud og tilgang på fysisk aktivitet, vært avgjørende for at den mentale helsen er blitt påvirket negativt.

Dette har selv psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg, kjent fra blant annet NRK-serien Folkeopplysningen, følt på.

EKSPERTEN: Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. FOTO: Vidar Nordli-Mathisen
EKSPERTEN: Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. FOTO: Vidar Nordli-Mathisen Vis mer

- Flere studier viser at fysisk aktivitet kan påvirke psykisk helse, men vi vet nok mindre om hvordan det virker enn vi tror. En ting er at god fysisk helse kan gi mer overskudd, og kanskje mindre bekymringer for egen fysiske helse, men trening er også en sosial aktivitet i mange tilfeller. For min egen del er trening den viktigste sosiale arenaen, og det har vært et stort tap det siste året, sier Hesselberg til KK.

I tillegg mener han at trening er en god anledning til å flytte fokuset bort fra det som er vanskelig i en periode.

- Det er liten tvil om at psykisk helse er viktig! Det er bare å ta en titt på sykdomsbyrden i Norge; psykiske plager utgjør en stor den av det totale sykdomsbyrden ifølge tall fra FHI, forklarer Jan-Ole Hesselberg til KK.

Har sett på nært hold hvordan den mentale helsen påvirker fysisk helse

Han får støtte av Audun Havnen, førsteamanuensis og psykologspesialist ved Institutt for psykologi NTNU, som også mener at psykisk helse er like viktig som fysisk helse.

- Begge deler må sees i sammenheng, siden de påvirker hverandre gjensidig. Som psykolog har jeg i mange tilfeller sett på nært hold hvor sterkt den mentale helsen påvirker fysisk helse - og omvendt. Vi ser at psykisk helsehjelp kan ha stor effekt på plager som oppleves å «sitte i kroppen», som smerter og energitap. Samtidig er det godt forankret i forskning at fysisk aktivitet både kan forebygge og virke behandlende for mentale helseplager og psykiske lidelser, forklarer Havnen til KK.

EKSPERTEN: Psykologspesialist Audun Havnen. FOTO: NTNU
EKSPERTEN: Psykologspesialist Audun Havnen. FOTO: NTNU Vis mer

Han trekker også frem at fysisk aktivitet beskytter mot en rekke fysiske sykdommer og livsstilsrelaterte plager, og at dette dermed er viktig å ta i betraktning.

- Det er forbausende lite aktivitet som skal til for å bedre helsen betraktelig. Å få flere nordmenn til å oppfylle anbefalingene om til sammen 150 minutter med ukentlig fysisk aktivitet, er derfor kanskje det aller viktigste tiltaket for å styrke fysisk og psykisk helse, mener psykologspesialist Havnen.

- Hvorfor er trening og fysisk aktivitet spesielt viktig «i disse dager» - altså under en pandemi på 13. måned?

- Internasjonale studier rapporterer om en økning i symptomer på angst og depresjon under COVID-19-pandemien. Dette gjelder også i Norge, spesielt for unge mennesker. Studier under COVID-19-pandemien viser at fysisk aktive personer har færre psykiske plager, derfor fremstår fysisk aktivitet som en viktig beskyttelse for den psykisk helsen, forklarer Havnen.

Redusert treningsmengde under pandemien = mer symptomer på depresjon og angst

Tidligere i år ble det lagt frem en forskningsrapport på Norsk helseinformatikk (NHI), der forskere ved NTNU har undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse over tid.

Audun Havnen er én av forskerne bak undersøkelsen, som tok for seg vanene og erfaringene til 1317 deltagere - alle medlemmer av Kondis; norsk organisasjon for kondisjonsidrett.

- I vår egen undersøkelse av relativt fysisk aktive personer, fant vi at de som reduserte treningsmengden under pandemien også hadde mer symptomer på depresjon og angst.

SOSIAL ARENA: Svært mange savner en aktiv hverdag på treningssenteret - ikke bare for å holde kroppen i form, men også psyken. For mange er treningssenteret en sosial arena, som under pandemien er svært savnet. FOTO: NTB
SOSIAL ARENA: Svært mange savner en aktiv hverdag på treningssenteret - ikke bare for å holde kroppen i form, men også psyken. For mange er treningssenteret en sosial arena, som under pandemien er svært savnet. FOTO: NTB Vis mer

Disse personene beskrev også mindre grad av psykologisk resiliens, det vil si ulike ressurser som beskytter mot psykisk belastning.

- Dette kan være både personlige faktorer som mestringstro, og ytre faktorer som sosialt nettverk. Studien peker derfor mot at fysisk aktivitet er spesielt viktig for personer som er mest sårbare for å utvikle psykisk relaterte problemer, eller allerede sliter med psykiske belastninger, forklarer forsker og psykolog Havnen til KK.

- Hva tenker du om at SATS Norge ikke godkjenner henvisning fra psykolog?

- Under koronapandemien forteller mange om økt grad av ensomhet og psykiske plager, samtidig som at man i mindre grad har tilgang til sosialt nettverk som venner og familie. Å legge til rette for fysisk aktivitet er derfor veldig viktig for å bevare en sunn fysisk og psykisk helse under de gjeldende restriksjonene. Personer som mottar psykisk eller fysisk helsehjelp, og har henvisning fra lege eller psykolog bør, etter min mening prioriteres ved alle treningssentre, sier psykolog Audun Havnen.

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg mener at det er problematisk dersom SATS ser på psykiske plager som en «ugyldig» grunn for fysisk rehabilitering.

- Jeg er usikker på hvilke argumenter SATS bruker. Det kan jo være at de tenker at de i første omgang ikke ønsker mange inne på senteret samtidig, og at de må sette streken et sted (selv om de kanskje ikke egentlig ønsker det). Men om de tenker at psykiske plager ikke er en «gyldig» grunn, er det naturligvis problematisk, sier psykolog Hesselberg til KK.

Og akkurat dette spurte vi landssjef Wenche Evertsen i SATS Norge om. Men da henviser hun til at SATS benytter seg av smitteveilederen utarbeidet av Standard Norge, der det kun refereres til tre yrkesgrupper som henvisende helsepersonell.

- Denne endringen kommer etter skjerpede krav definert i ny smitteveileder utarbeidet for bransjen av Standard Norge. I denne er det kun dokumentasjon fra autorisert helsepersonell med henvisningsrett som aksepteres, det vil si leger, kiropraktorer og manuellterapeuter, forklarer Evertsen til KK.

Landssjefen forklarer videre at kravene er skjerpet for at unntaket i koronaforskriften skal oppfylle myndighetenes intensjon.

- Slik at de som har et opplegg for rehabilitering og opptrening kan gjennomføre dette på et treningssenter, sier Evertsen til KK.

SATS: Wenche Evertsen er landssjef i SATS Norge. FOTO: Anita Arntzen
SATS: Wenche Evertsen er landssjef i SATS Norge. FOTO: Anita Arntzen Vis mer

- Men hva med oss som har henvisning fra psykolog om at vi trenger psykisk rehabilitering - og ikke bare fysisk - og som bruker trening til nettopp dette?

- Det spørsmålet må du ta med Standard Norge. I forbindelse med arbeidet med den nye smittevernsveilederen er det foretatt flere vurdering og hensyn, forklarer Evertsen.

Heidi Eidskrem, leder markeds- og forretningsutvikling, helse og omsorg i Standard Norge, sier følgende til KK:

- Vårt arbeid er et tiltak fra HDir for å fremme smittesikre treningssentre og således bidra til gjenåpning av samfunnet. Smittevernveilederen er utviklet i samarbeid med bransjen og baserer seg på Virke Trenings egen veileder. I tillegg til Virke Trening har også NHO Service og Handel bidratt. Vi kan dessverre ikke å ta stilling til om hvorvidt en henvisning fra psykolog er tilstrekkelig for å få trene eller ikke. Det er ikke opp til oss å definere hva som er autorisert helsepersonell og hva henvisningene kan inneholde. Dette er det riktig at helsemyndighetene svarer på, forklarer Eidskrem.

STANDARD NORGE: Heidi Eidskrem er leder for markeds- og forretningsutvikling, helse og omsorg, i Standard Norge. FOTO: Standard Norge/ Nicolas Tourrenc
STANDARD NORGE: Heidi Eidskrem er leder for markeds- og forretningsutvikling, helse og omsorg, i Standard Norge. FOTO: Standard Norge/ Nicolas Tourrenc Vis mer

I en epost til KK svarer Helsedirektoratet følgende:

I kommuner som er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5A skal treningssentre være helt stengt - det gjelder også for trening i forbindelse med rehabilitering. I kommuner underlagt kapitlene 5B og 5C er det visse unntak fra stengingspåbudet for treningssentre; blant annet kan treningssentre holde åpent for «rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør».

Ordlyden avgrenser ikke unntaket til rehabilitering etter fysisk skade, sykdom e.l. og det er derfor ikke noe i veien for at det gis adgang for personer som trenger trening på treningssenter som ledd i rehabilitering for psykisk skade eller sykdom.

Helsedirektoratet har lagt til grunn at helsepersonell må dokumentere behovet for rehabiliteringstrening. Psykologer er helsepersonell, og det er derfor heller ikke noe prinsipielt til hinder for at slik dokumentasjon kan gis av psykologer.

SATS er for øvrig medlem av bransjeorganisasjonen Virke trening, som også har utarbeidet en egen smitteveileder.

- Ny smitteveileder er ikke et krav fra myndighetene til alle treningssentre, men noe aktører tilknyttet Virke Trening forholder seg til dette. Det vil si at andre treningskjeder kan ha litt andre regler, selv om vi alle må følge samme forskrift, sier landssjef Wenche Evertsen til KK.

Har sett økning av brukere med psykiske plager

Treningskjeden STERK er blant sentrene som har valgt å tillate psykologer som henvisende helsepersonell. Klinikkansvarlig Daniel F. Strengelsrud ved STERK sier til KK at de opplever at mange med somatiske og psykiske plager.

- Det er mange der ute som både av psykiske og somatiske grunner, trenger regelmessig trening for å holde plagene sine i sjakk. Jeg kan bekrefte at vi ser en markant økning i klinikk både med somatiske og psykiske plager, forklarer Strengelsrud.

STERK: Klinikksjef Daniel Strengelsrud ved treningskjeden STERK trening og helse. FOTO: STERK
STERK: Klinikksjef Daniel Strengelsrud ved treningskjeden STERK trening og helse. FOTO: STERK Vis mer

Han legger til:

- Det er meget solid evidens for at aktivitet og trening er vel så virkningsfullt som etablert medisinsk behandling for en rekke psykiske tilstander, som for eksempel angst og depresjoner. Vi skiller derfor ikke på somatisk eller psykisk diagnose, da vi anser målrettet trening som en viktig intervensjon i begge tilfeller.

- Mange hevder at psykisk og mental rehabilitering, er vel så viktig som fysisk rehabilitering – er dere enig i dette?

- Ja, vi er enige i dette utsagnet. Vi velger likevel å forholde oss til helsepersonell-lovgivningen med tanke på hvem som har lov til å henvise, for å kvalitetssikre denne prosessen i den situasjonen man i dag står i. Er det slik at psykologer har henvisningsrett, tar vi imot disse på lik linje med leger, manuell terapeuter og kiropraktorer.

- Slik vi tolker lovverket fra 2015 har psykologer denne muligheten, og vil naturlig være den som uttaler seg best om sitt fagområde og hensiktsmessig intervensjon for sine pasienter, sier klinikkansvarlig Strengelsrud i STERK til KK.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer